JUMALATEENISTUSED KATOLIKU KIRIKUS 25.03-08.04


25.03.
PALMIPUUDEPÜHA
Issanda kannatuspühapäev
kell 12.00
Püha missa
28.03
Suure nädala kolmapäev
kell 17.00
Kriisamimissa Tallinnas
Tartus püha missat ei toimu
29.03
SUUR NELJAPÄEV
MAUNDY THURSDAY
18.00 - 24.00
Viimse õhtusöömaaja missa koos 
piiskopiga.
Adoratsioon "Getsemani aias"
Mass of the Lord's Supper, Adoration "In Garden of Getsheman"

30.03
SUUR REEDE
Issanda kannatamispäev
GOOD FRIDAY
15.00

17.00

Issanda kannatusliturgia
Solemn Liturgy of the Lord's Passion

RISTITEE oikumeeniline palve
Algus Salemi kirikus
STATIONS OF THE CROSS ecumenical prayer
Starting in Salem Church

31.03VAIKNE LAUPÄEV
HOLY SATURDAY
12.00

22.00
Toidu õnnistamine
Blessing of Easter food
Kristuse ülestõusmise vigiilia
Easter Vigil Mass

01.04
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE 
PÜHAPÄEV suurpüha
EASTER SUNDAY

10.30
12.00
Püha missa vene keeles
Easter Day Mass in Russian
Püha missa eesti keeles
Easter Day Mass in Estonian
02.04
06.04
Ülestõusmisoktaavi
E, T, K, N, R
The Octave of Easter
M,T, W, T, F

18.00
Püha missa
Holy Mass
07.04
Ülestõusmisoktaavi
laupäev
The Octave of Easter
Saturday

8.30
Püha missa
Holy Mass
08.04
Ülestõusmisaja 2. pühapäev
JUMALA HALASTUSE
PÜHAPÄEV
Sunday of Divine Mercy
SOLEMNITY
10.30
12.00
Püha missa vene keeles
Holy Mass in Russian
Püha missa eesti keeles
Holy Mass in Estonian

.........................................................................................................................................  
                   

Pühapäeviti kell 11 Jakobi mäe Kultuurikoja saalis hääleseade ja lauluproov.
Kõik on oodatud! Seidi telefon 5160933

........................................................................................................................................

Liivi Lõhmuse nimeline fond

on loodud Tartu katoliku kooli vähekindlustatud õpilaste õppekäikudel osalemise toetamiseks. Nii ettevõtted kui eraisikud saavad teha annetusi  MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskuse kontole Swedbankis: EE972200221011376793.


......................................................................................................................................

Pühapäevakool toimub
kolmapäeviti kell 17.00 kogudusemaja I korrusel  Veski 1
...........................................................................................

Teenistuste aegu vaata siit

ETTEVALMISTUS RISTIMISE SAKRAMENDIKS

Täiskasvanutele
Palume kontakteeruda isa Migueliga: tel 5541162.

Lastele
Pühapäevakool lastele vanuses 6-14 a. kolmapäeviti kell 17.00.
Nendel, kes soovivad katehheesi 4-6-aastastele lastele eesti keeles palume helistada koguduse telefonile.
Nendele, kes soovivad ristida lapsi, palume kohtuda  preestriga ja leppida kokku kolm kohtumist.
Kohalolek on kohustuslik nii laste- kui ka ristivanematele.

ETTEVALMISTUS ABIELU SAKRAMENDIKS

Ettevalmistus algab vähemalt kuus kuud enne laulatust. Korraldatakse kümme kohtumist.

PIHISAKRAMENT

Pihiaeg - pühapäeviti enne püha Missat, teistel aegadel vastavalt kokkuleppele preestriga.
Haigetel, kes soovivad pihtida  ja haigete sakramente vastu võtta, palume helistada  koguduse preestrile 5541162.

Meie kontaktandmed:
Aadress: Veski tn.1, Tartu 51005;
tel. 7422 735;  mobiil: 5541162;  fax 7421841;
E-post: isa_miguel@hotmail.com