Alustame uuesti meie igakuise koguduse ajalehe TEATED väljaandmist ja avame akna dialoogiks, mille kaudu saame mõtiskleda ja süveneda meie usku.