Piiskopi läkitus Eesti katoliiklastele Usuaasta alguse puhul

Armsad vennad ja õed!     

11. oktoobril algab Püha Isa paavst Benedictus XVI poolt välja kuulutatud Usuaasta. See on eriline õnnistuste ja vaimse uuenemise aeg kõikide katoliiklaste jaoks üle terve maailma, mis langeb kokku Vatikani II Kirikukogu alguse 50. aastapäevaga. Praeguse kirjaga ma sooviksin koos teiega veidi mõtiskleda, armasad vennad ja õed, kus olen valinud oma mõtiskluse lähtepunktiks Püha Luuka Evangeeliumi järgi Püha Neitsi Maarja külaskäigu oma sugulase Eliisabeti juurde ja toon esile neli soovitust ning ettepanekut. Aidaku meid Jumal paremini vastata Tema kutsele ja armule selle algava Usuaasta jooksul.

1. „Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas tema ihus“ (Lk 1:39-41). Jumal räägib meile Pühakirja kaudu. Laps, tulevane Ristija Johannes, hüppab oma ema ihus, sest Jeesus on lähedal. Eliisabet kuulis Maarja sõnu, aga laps hüppas sest ta tundis Jeesuse lähedust. See kirjakoht aitab meid paremini mõista Püha Isa, kui ta soovib, et iga katoliiklane avastaks uuesti oma usu põhisisu algaval Usuaastal. Põhiline meie usus, see milles seisneb meie usk on Kristus ise, Kristuse lähedus inimesele. See mis paneb Ristija Johannese rõõmust hüppama ei ole sõnad või tuleviku lootus, vaid Kristuse lähedus. Väsimatult igaüks meist peab tagasi tulema selle põhitõe juurde. Olla kristlane, olla katoliiklane,  tähendab avastada Kristuse lähedust igapäevases elus - otsida Kristust, kohtuda Temaga. Siis usk muutub rõõmuks, muidu ta jääb kuivaks või pool surnuks. Katoliiklase „identiteet“ ei saa olla midagi muud kui pidev Kristuse läheduse tundmine.
Armsad vennad ja õed selline on Usuaasta tõeline „saladus“, et me otsiksime rohkem lähedust elava Kristusega. Meil on selleks kaks suurt vahendit: palve ja sakramendid, eriti Armulaua ja pihisakrament. Toetugem rohkem nende vahenditele, et jõuda suurema intiimsuseni Jeesusega.

2. Jeesuse läheduse tõttu, Eliisabet väljendab oma usku „Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud“ (Lk 1:45). Samuti Kirik kutsub meid nüüd sügavamini avastama oma usku. Paavst Benedictus XVI soovitab erilist tähelepanu pöörata kahele dokumendile, mille kaudu Kiriku Õpetusamet väljendab ennast: Vatikani II Kirikukogu dokumendid ja Katoliku Kiriku Kateksimus. Mul on hea meel, et nende dokumentide eestikeelsed versioonid peaksid olema lähiajal kättesaadavad Katoliku kiriku kodulehe kaudu. Nad on juba olemas paljudes teistes keeltes. Armsad vennad ja õed, ma soovitan teile põhjalikumalt tutvuda nende tekstide sisuga. Seda võib teha igaüks oma kodus, aga on ka väga hea korraldada meie kogudustes loenguid, mis tutvustaksid seda õpetust. Nagu alati, Kiriku õpetus ei ole abstraktne õpetus, vaid on midagi, millest igaüks võib saada hingetoitu, midagi mis valgustab meie mõistust ja soojendab meie tahtmist, midagi mis suurendab meie armastust Kristuse ja Tema Kiriku vastu.
Ja isegi kui me oleme juba ammu kiriku liikmed, võiksime ka osaleda katehheesi loengutel, mida erinevad Eestimaa kogudused pakkuvad. Mida rohkem me tunneme Jumalat, seda rohkem me suudame Teda armastada.


3. Ma ei saa jätta mainimata, et Usuaasta on ideaalseks ettevalmistuseks Eestimaa Neitsi Maarjale pühendamise 800. aastapäeva tähistamisele 2015. aastal. Jumalik ettehooldus on tahtnud, et sõna Maarjamaa, „Terra Mariana“, hõlmaks suurt tähtsust Eesti ajaloos, kultuuris, keeles ja eelkõige eestlaste südames. See on eriline and ja kingitus, mille eest meie peame Jumalat tänama. Meie jaoks „Terra Mariana„ tähistamine ei ole peamiselt kultuuriline või ajalooline mälestus. See vajadus austada Jumala Ema Terra Mariana tähistamise kaudu, mis viib meid taas Luuka Evangeeliumi juurde kui Maarja ennustab „nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved“ (Lk 1:48). Milline põlvkond oleksime kui unustaksime, et meil on meeldiv ja rõõmus kohustus Maarja „õndsaks kiita“? Armsad vennad ja õed, igaüks meist võiks juba praegu valmistuda ja mõelda, et kuidas väärikalt tähistada Terra Mariana 800. aastapäeva. Tõenäoliselt riigi poolt ja kindlasti katoliku kiriku ning teiste kristlaste poolt tuleb erinevaid initsiatiive ja üritusi. Kõige tähtsamad on aga need initsiatiivid, väiksed või suured, mis sünnivad meie armastusest või loomingulisusest  ja näitavad Maarja olulisust Eesti ühiskonnas ja eestlaste hinges.

4. Maarja toob meile Kristust, nagu ta on Kristust toonud Ristija Johannesele. Johannes hüppas rõõmust, aga tema vastus ei piirdunud ainult selle hüppamisega, vaid ta pühendas seejärel kogu oma elu selle rõõmu jagamisele: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee“ (Mk 1:3). Usk Kristusesse on meile väga kallis, võib-olla kõige kallim meie elus. On täiesti loomulik, et me tahaksime seda jagada nende inimestega, keda me armastame ja kes elavad meie ümber, meie sugulaste, sõprade, kolleegidega.
Armsad vennad ja õed, me elame väga sekulariseerunud ühiskonnas, mõned ütlevad isegi kõige sekulariseeritumas Euroopas. Õnneks, ainult Jumal näeb seda, mis on inimese südames,  mis ei peegeldu statistikas. Meie jaoks Usuaasta tähendab kindlasti paluda Jumalat kogu südamest, et Tema avaks usuväravaid ja annaks hulgaliselt oma armu lugematutele inimestele Eestimaal, kes Teda veel ei tunne. Usk on üleloomulik voorus, mida tuleb eelkõige Jumalalt paluda. Jumal kutsub meid olema Tema abilised, looma tingimusi inimeste hinges, et nad oleksid rohkem avatud Tema armule. Just Maarja külaskäik on olnud Ristija Johannese kutsumuse algus. Pidagem seda meeles, armsad vennad ja õed, kui me kutsume oma sõpru või tuttavaid Missale, loengutele või katehheesi loengutele. Ärgem kartkem tunnistada oma usku, nagu on seda tunnistanud meie eelkäijad, vahel oma vere hinna eest. Meie ühiskond ei soosi eriti avameelsust ja isiklikku tunnistust, eriti kui see puudutab usku, aga see ei tohi meid hirmutada.

Armsad vennad ja õed, sellised on mõned konkreetsed ja lihtsad soovitused, mis võivad meid aidata paremini alustada ja elada Usuaastat. Kindlasti Püha Vaim näitab meile veel palju muid võimalusi, nii isikliku elu kui ka koguduse elu tasandil. Peaasi, et see Usuaasta tähendaks meie jaoks uut algust, uut arengut meie kristlikus elus. Samuti uut armu, sest oleme veendunud, et Jumal, Püha Neitsi Maarja eestkostel, tahab meile ja Eesti Katoliku Kirikule palju armusid saata Usuaasta jooksul, sest Jumal ei pane kunagi ülesandeid inimese õlgade peale, ilma, et Ta annaks talle armu neid ülesandeid täita.
 Püha Neitsi Maarja, Maarjamaa Ema, palu meie eest !

 
+ Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Tallinnas, 18 septembril 2012.a.